Kylare

Specialverkstaden för Kylare till alla slags fordon. Även montering!

Vi - inte bara - säljer kylare - till alla fordon

  • Vi gör kylare
  • Vi monterar kylare
  • Vi kan kylare

Behöver du serva eller laga en trasig kylare?

Kontakta oss!

Vår utbildade mekaniker har certifikat för att arbeta med kylare

En regelbunden service av kylare bidrar till en mer effektiv kylning och kylaren får ökad livslängd


Allt om kylsystemet i motor

bild kylare pres01abild kylare pres02a

Kylsystemet i en bil är en av de mest kritiska systemen för att säkerställa att motorn fungerar på rätt temperatur och undviker överhettning. I denna omfattande artikel kommer vi att utforska hur ett kylsystem i en bil fungerar, vilka delar som ingår i systemet och vilka funktioner varje del har

Funktionen av Kylsystemet i Bilen

Kylsystemet i en bil är designat för att hålla motorn inom en optimal temperaturintervall under drift. Motorns prestanda och livslängd påverkas kraftigt av dess temperatur, och överhettning kan leda till allvarliga motorskador. Kylsystemet har flera huvudfunktioner:

1. Kylning av Motorn: Kylsystemet avlägsnar överskottsvärme från motorn som genereras under förbränningsprocessen. Detta är viktigt för att förhindra överhettning, vilket kan orsaka skador på motorblocket, cylindrarna och andra känsliga komponenter
2 Temperaturreglering: Kylsystemet reglerar motorns temperatur och ser till att den förblir inom ett optimalt interval. För låga temperaturer kan påverka bränsleeffektiviteten negativt, medan för höga temperaturer kan orsaka motorskador.
3 Förbättrar Bränsleeffektiviteten: Genom att hålla motorn vid en optimal temperatur kan kylsystemet förbättra bränsleeffektiviteten. Kalla motorer kräver mer bränsle för att fungera korrekt.
4 Minskar Emissioner: En optimal motortemperatur minskar också utsläppen av skadliga avgaser och föroreningar, vilket är viktigt för att uppfylla miljöregler.

Komponenter i Kylsystemet och deras Funktioner

Kylsystemet i en bil består av flera viktiga komponenter, och var och en av dem har en specifik funktion:

1 Kylare: Kylaren är en värmeväxlare som kyls med luft när fordonet är i rörelse. Den tar emot hett kylvätska från motorn och sänker dess temperatur genom luftkylning
2 Kylvätska: Kylvätskan är en blandning av vatten och glykol (kylarvätska) som cirkulerar genom kylsystemet. Den tar bort värme från motorn och för den till kylaren
3 Vattenpump: Vattenpumpen är en mekanisk pump som drivs av motorns drivrem. Dess huvuduppgift är att cirkulera kylvätskan genom motorn och kylaren för att hålla temperaturen i schack
4 Termostat: Termostaten är en ventil som reglerar flödet av kylvätska. Den öppnar och stänger sig för att kontrollera hur mycket kylvätska som cirkulerar genom motorn. Detta hjälper till att hålla motorn vid en konstant temperatur
5 Kylfläkt: Kylfläkten hjälper till att ytterligare sänka temperaturen i kylaren genom att blåsa luft över den när bilen står stilla eller när motorn blir för varm. Fläkten styrs av en termostat och/eller en temperatursensor
6 Kylningssystemets Kanaler: Dessa rör och slangar transporterar kylvätska från motorn till kylaren och tillbaka. De är konstruerade för att tåla höga temperaturer och tryck
7 Expansionsbehållare: Expansionsbehållaren är en behållare som innehåller extra kylarvätska. När motorn blir varm och kylvätskan expanderar, förhindrar expansionsbehållaren att systemet blir överbefolkat och behåller trycket på rätt nivå

Hur Kylsystemet Fungerar

Nu när vi har tittat på de olika komponenterna, låt oss se hur kylsystemet fungerar som en helhet:

1 När motorn startas och börjar producera värme, cirkulerar vattenpumpen kylvätskan genom motorn och tar med sig värmen
2 Kylvätskan går till termostaten, som reglerar flödet av kylvätska beroende på motorns temperatur. Om motorn är för kall hålls termostaten stängd för att öka motorns temperatur. Om motorn är för varm öppnar termostaten för att öka kylningen
3 Kylvätskan går sedan till kylaren, där den kyler av genom luftkylning när bilen rör sig
4 Efter att ha passerat kylaren går kylvätskan tillbaka till motorn för att upprepa cykeln
5 Om motorn blir för varm och kylaren inte kan sänka temperaturen tillräckligt, aktiveras kylfläkten för att öka kylningen
6 Överskottsvärme överförs till luften och avlägsnas från motorn, vilket håller temperaturen inom ett säkert och optimalt intervall

Detta är i stora drag hur ett kylsystem i en bil fungerar. Det är en komplex process som kräver att alla komponenter i systemet fungerar korrekt för att hålla motorn i gott skick. Regelbunden underhåll, inklusive byte av kylvätska och inspektion av systemets komponenter, är avgörande för att säkerställa att kylsystemet fortsätter att fungera effektivt och att motorn skyddas från överhettning och skador