AC-service

Vi utför AC-service, reparation och påfyllning av AC

Vi säljer

  • AC kondensorer
  • AC kompressorer
  • värmepaket

Behöver du serva eller laga en trasig AC, behöver påfyllning av AC eller vill veta pris för påfyllning av AC?

Kontakta oss!

Vår utbildade mekaniker har AC-certifikat för att göra AC-service, reparation och påfyllning

En regelbunden service av AC-system bidrar till en mer effektiv klimatanläggning som får ökad livslängd


Så fungerar bilens klimatanläggning

bild ac pres02a

I Sverige benämner vi vårt luftkonditioneringssystem på flera sätt. Vi kallar det kort och gott AC, en förkortning av air conditioning, klimatanläggning och ibland kan man fortfarande höra någon säga klimator. AC-anläggningen är normalt inte ett system som bilverkstaden kontrollerar när årlig bilservice görs. I den här artikeln tittar vi på hur vi når god luftkonditionering i våra bilar och reder ut vad som egentligen är vad i bilens klimatanläggning

Klimatanläggningens funktioner

Termen klimatanläggning används ofta som en övergripande term som inkluderar olika funktioner som påverkar inomhusmiljön i en bil, som:

  • kylning (AC)
  • uppvärmning
  • ventilation
  • luftkvalitet
AC-systemet kyler och avfuktar luften

AC-systemet, eller luftkonditionssystemet, är en viktig del av klimatanläggningen. Systemets uppgift är att kyla och avfukta luften som blåses in i bilens kupé. AC-systemet minskar alltså fuktigheten i luften, vilket hjälper till att skapa en behaglig miljö i kupén.

Luftkonditionering är en avgörande funktion för god körkomfort för dig som förare och dina eventuella medpassagerare, speciellt under heta sommardagar. Funktionen bidrar också ur säkerhetsaspekt. Tänk dig en het bil en varm sommardag, i den blir du snabbt trött och tappar koncentrationsförmåga, trots vädringsförsök. Din AC hjälper dig inte bara med god temperatur och luftkvalitet i bilen, du får bättre koncentrationsförmåga på köpet.

Uppvärmningssystemet

Uppvärmningssystemet står för att värma upp luften i bilens kupé när det är kallt. Systemet använder värme från motorn eller en annan värmekälla för att värma upp kylvätska eller luft som sedan cirkulerar genom kupén. Uppvärmningssystemet inkluderar en värmeväxlare (värmepanna) och en blåsfläkt som cirkulerar den uppvärmda luften genom bilens interiör.

Uppvärmningssystemet och luftkonditioneringssystemet (AC-systemet) i en bil är faktiskt två separata system, även om de båda är en del av bilens övergripande klimatanläggning.

Ventilationssystemet skapar god luftkvalitet

Ventilationssystemet är också en grundläggande del av bilens klimatanläggning. Det är viktigt för att bibehålla god luftkvalitet och hög komfort i bilen. Systemet drar in frisk luft utifrån och cirkulerar den genom kupén, vilket hjälper till att förhindra kondens och dålig lukt.

God ventilation ger god luftkvalitet och betyder att luften du andas är ren och hälsosam, fri från skadliga föroreningar och partiklar som kan ha negativa effekter på din hälsa. Filtren i ventilationssystemet, som luftfilter och aktivt kolfilter, spelar en viktig roll för att förbättra luftkvaliteten genom att avlägsna partiklar och föroreningar.

Så fungerar bilens klimatanläggning

Så här ser en typisk klimatanläggning ut i en personbil.

bild ac pres01a
Bilden är lånad från rayllye.se (MekoPartner)

1 Kompressor
Kompressorn är hjärtat i klimatanläggningssystemet. Den trycksätter kylmedlet och cirkulerar det genom systemet. Kompressorn drivs normalt av vevaxeln via en rem.
2 Kondensor
Kondensorn är monterad i bilens front, framför kylaren. Kylmedlet, som nu har blivit varmt på grund av tryck och kompression, passerar genom kondensorn, där det kyls ner och kondenserar till en vätska. Detta frigör värme från kylsystemet.
3 Filter
Filtret filtrerar och avfuktar det kondenserade kylmedlet.
4 Expansionsventil
Den komprimerade vätskan passerar genom expansionsventilen, där den snabbt expanderar och blir en kall lågtrycksvätska, vilket gör att kylmedlet kan ta upp värme från omgivande luft.
5 Förångare
Den kalla vätskan passerar genom förångaren, där den absorberar värme från den omgivande luften i kupén.
6 Fläktar och luftkanaler
Fläktar cirkulerar luften genom systemet och blåser in den kyliga luften i kupén. Luftkanaler dirigerar luften till olika områden i bilen.

Svettigt? Tur att man inte alltid behöver förstå hur varken kemi, teknik eller fysik fungerar för att njuta av världens alla smarta uppfinningar. I klimatanläggnings-fallet räcker det med att hitta on-knappen, vrida eller blippa sig fram till ett behagligt temperaturönskemål och så bara händer det. Behaglig temperatur, ren luft, god ventilation. Ha!

Maximera AC-systemets funktion

Enklare är det att göra armhävningarna som behövs för att hålla sin klimatanläggning i topptrim. Här nämner vi några rekommenderade åtgärder för att förlänga systemets livslängd och säkerställa långsiktigt god luftkvalitet. Håll till godo.

Använd klimatanläggningen regelbundet

Använd din AC regelbundet, även under kallare månader. Det hjälper till att hålla systemet smörjt och vid god vigör. Men undvik överanvändning av din klimatanläggning. Det kan öka belastningen på systemet och minska din bränsleeffektivitet.

Utför regelbunden AC-service

Japp, AC:n bör servas nu och då. Med regelbunden AC-service och underhåll enligt biltillverkarens rekommendationer håller du den i gott skick. En sådan service inkluderar kontroll av kylmedlet, inspektion av komponenter och rengöring av filter. Var det ett tag sen du genomförde service av klimatanläggningen? Boka AC-service på en bilverkstad nära dig.

Kontrollera klimatanläggningens funktion

Att själv genomföra service av din klimatanläggnings komponenter är klurigt, om du inte råkar vara mekaniker eller riktigt händig med bilar. Men du kan alltid kontrollera själva funktionen.

Kontrollera luftflödet genom att testa fläktarna i olika inställningar för att se att luftflödet fungerar som det ska i alla hastigheter. Se till att luften kommer både från mittutsläppen och de utsläpp som riktar sig mot vindrutan eller fotutrymmet.

Testa kylning och uppvärmning genom att köra AC-systemet i både kyl- och uppvärmningsläge för att försäkra dig om att funktionen är god. Upplever du att temperaturen förändras rätt och riktigt enligt dina justeringar?

Håll koll på lukt och ljud. Känns luften som den ska? Inga ovanliga lukter eller ljud som kan indikera problem med ventilationssystemet eller AC-komponenterna? Det är bra. Obehagliga lukter kan tyda på mögelsvamp eller föroreningar i systemet, det vill man ju helst slippa.

Var noga med parkering sommartid

En så’n enkel sak som att parkera i skuggan om sommaren minskar uppvärmningen av bilen. Det gör att du minskar klimatanläggningens, och bilbatteriets arbetsbelastning när du sedan ska köra iväg med bilen igen.

Genom att hålla lite koll håller du din bils klimatanläggning i gott skick och säkrar dess optimala prestanda. Om du någonsin stöter på problem med klimatanläggningen rekommenderar vi att du tar kontakt med en professionell mekaniker.